Kentekenplicht Hubtex meerweg zijladers 2021

06 december 2021
  • Image

Kentekenplicht Hubtex meerweg zijladers

Sinds dit jaar zijn er nieuwe regels voor het rijden op de openbare weg met een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS). Het gaat om bepaalde soorten MMBS die een maximale constructiesnelheid hebben van 6 km/h of meer én op de openbare weg rijden. 

Afgelopen jaar heeft onze brancheorganisatie BMWT veel gecommuniceerd over de kentekenplicht voor (land-) bouwvoertuigen op de openbare weg. December 2021 is de laatste maand waarvan er sprake is van een overgangssituatie. www.bmwt.nl

Openbare weg

Er is sprake van een openbare weg wanneer een terrein ongehinderd toegankelijk is. Hieronder vallen ook fietspaden, voetgangersgebieden, rijwielpaden en parkeerplaatsen/-terreinen. Een terrein dat is afgesloten met een hek of slagboom en waar een meldplicht is voor betreden van het terrein geldt niet als openbare weg. Vind hier alles over openbare weg: wetten.overheid.nl/BWBR0001948/2021-07-01

Beknopt overzicht voertuigen met registratieplicht:

  • Alle voertuigen op de openbare weg, met constructiesnelheid > 6km/u
  • Dus ook: heftrucks breder 1,3m en terminaltrekkers
  • Dus ook: graafmachines, wielladers, dumpers, etc.

Er gelden enkele uitzondingen: Bij twijfel gebruik de keuzehulp van RDW.

 

Reminder: De conversieperiode eindigt per 31-12-2021

De conversie (registratie machines t/m bouwjaar 2020) stopt per 31-12-2021. Hubtex machines met bouwjaar t/m 2020, te bewijzen via het typeplaatje, kunnen zich nog goedkoop registeren.

In de conversie kost de registratie slecht 18 euro tegen 350 euro in 2022 (incl. voorrijkosten). Daarnaast is in de conversie geen fysieke keuring nodig, maar is het slechts een administratieve handeling. Registreer (bij twijfel) dus nog in 2021!

Er is nog geen definitieve beslissing genomen door het ministerie betreft de registratieplicht van Hubtex meerweg voertuigen. Wellicht zal er in de toekomst een uitzonderingspositie gecreëerd worden voor Hubtex meerweg voertuigen. 

MAAR, wanneer u met uw Hubtex meerweg zijlader op de openbare weg rijdt, is het verstandig om nu nog uw Hubtex eenvoudig en goedkoop te registreren middels een korte administratie handeling.

https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/landbouwvoertuig/nieuwe-regels-voor-landbouwvoertuigen/registreren-landbouwvoertuigen

Maak bij twijfel over eventuele kentekening van uw Hubtex gebruik van de conversieperiode in de laatste weken van het jaar en voorkom de fysieke keuring!